Šā gada 18. aprīlī Būvniecības valsts kontroles komisijas klātbūtnē VUGD depo Rīgā, Jaunpils ielā, tika nodots ekspluatācijā un parakstīts būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts.

Līdz ar ēkas nodošanu ekspluatācijā darbiniekus gaida mūsdienīgas darba telpas, kas atbilst sanitārajām, higiēnas, tehniskajām un drošības prasībām. Pirms būvdarbu pieņemšanas komisija pārbaudīja visas telpas un to atbilstību VUGD prasībām.

Kopumā jaunuzceltā ēka aizņem 1537 m2. VUGD depo Jaunpils ielā būs lielākais no visiem līdz šim uzceltajiem jaunajiem depo, jo tajā atradīsies ne tikai operatīvie darbinieki, kuri ikdienā izbrauc uz izsaukumiem, bet arī VUGD Rīgas reģiona pārvaldes vadība un ugunsdrošības inspektori.

Ēkas teritorija ir labiekārtota ar autostāvvietām darbiniekiem un operatīvajam transportam, kā arī velosipēdu novietnēm. Ēkas brīvajā teritorijā ir zāliens ar koku, krūmu un puķu stādījumiem, kā arī atpūtas zonas. Lai nodrošinātu operatīvā transporta ātrāku izbraukšanu konkrētajā virzienā, izveidots pieslēgums Kārļa Ulmaņa gatvei. Jaunā depo celtniecības izmaksas ir 5,1 miljoni eiro. Projekta pasūtītājs ir Nodrošinājuma valsts aģentūra. Būvdarbus veica būvuzņēmums SIA “Skonto Būve”.