4. februārī tika atklāts līdz šim vērienīgākais, vairāk nekā 100 milj. eiro vērtais otrais sliežu ceļu posms Skrīveri-Krustpils, kas ļaus ievērojami palielināt vilcienu caurlaides spēju, kustības ātrumu un drošību virzienā no Krustpils līdz Rīgai.

Vērienīgā projekta laikā tika veikta pilnīgi jauna dzelzceļa infrastruktūras būvniecība – jauni sliežu ceļi 56 km garumā, inženiertehniskās ēkas un sistēmas, rekonstruēts tilts pār Pērses upi, atjaunotas esošās caurtekas un pārbrauktuves. Uzbūvēts arī jauns tilts pār Aivieksti, kas ir pirmais pēc Latvijas neatkarības atgūšanas būvētais dzelzceļa tilts. Projekta īstenošanas laikā veikta arī piecu vilciena staciju rekonstrukcija, teritoriju labiekārtošana.

Guntis Rāvis, SIA „Skonto Būve” valdes priekšsēdētājs: „Dažu gadu laikā man vairākkārt ir bijusi izdevība apjomīgus projektus saukt par lielākajiem aizvadītajā desmitgadē. Dzelzceļa infrastruktūras attīstība posmā Skrīveri-Krustpils ierindojas starp tiem. Latvijas uzņēmumu spēja sadarboties ir panākumu atslēga sarežģītu objektu īstenošanā, un šis projekts tam ir veiksmīgs pierādījums."

“Šis bija ilgi gaidīts un rūpīgi gatavots projekts, kas nepieciešams gan dzelzceļam, gan arī Latvijai. Tas uzņēmumam ļaus strādāt vēl efektīvāk, nodrošinot stabilus ieņēmumus valsts budžetā un veicinot dzelzceļa nozares attīstību kopumā, savukārt iedzīvotāji noteikti novērtēs rekonstruētos peronus un labiekārtotās staciju teritorijas,” atzīst LDz prezidents Uģis Magonis.

Apjomīgo projektu īstenoja „Skonto Būve” pilnsabiedrībā ar partneriem AS „BMGS”, AS „A.C.B.” un SIA „Binders”.