Latvijas Nacionālās operas skvēru Ziemassvētku un gadu mijas laikā šogad greznos tās patrona – Skonto Būves – rotātā Rīgas gaiļa egle. Stiprinot tradicionālas un latviskas vērtības, kā ierasts egli rotā tautisks motīvs, un tajā iestrādāts fragments no Lielvārdes jostas.

Skonto Būves dāvātā Ziemassvētku egle Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ir jau septiņus gadus sena tradīcija. Latvijas Nacionālās operas (LNO) skvērs šogad izvēlēts īpaši – Skonto Būve ir stabils Latvijas Nacionālā baleta patrons, turklāt šogad LNO ieņēma būtisku lomu kā viena no centrālajām Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumu vietām.

„Mūsu sadarbības rezultātā ir tapuši neskaitāmi brīnišķīgi baleta uzvedumi. Tāpēc šogad priecājamies atbalstu paplašināt ar Operas skvēra izgreznošanu,” norāda Skonto Būves valdes priekšsēdētājs Guntis Rāvis. „Mūsu visā pasaulē atzītā opera ir nacionāla vērtība, un tas saskan ar Rīgas gaiļa egles vēstījumu. Visiem Rīgas iedzīvotājiem un viesiem novēlu izbaudīt svētku mieru.”

Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis: „Esam gandarīti, ka mūsu ilggadējā un uzticamā atbalstītāja SIA „Skonto Būve” eglīte šogad grezno Latvijas Nacionālās operas skvēru. Latviskā Rīgas Gaiļa egle, kas rotāta ar Lielvārdes jostas fragmentu, ir lielisks simbols nacionāla kapitāla uzņēmuma sadarbībai ar Latvijas Nacionālo baletu. Īpašs paldies mūsu baleta vārdā Guntim Rāvim!”

Skonto Būves tradīciju dāvāt Rīgas pilsētai krāšņu Ziemassvētku egli iedibināja 2008. gadā. No gada uz gadu egles rotājumu tematika atšķiras, taču jau vairākas sezonas kā nemainīga vērtība saglabājies Rīgas gailis egles galotnē, no kā arī radies egles nosaukums – „Rīgas gaiļa egle”.