Austrumu maģistrāles krustojuma ar Gaujas ielu (esošā satiksmes pārvada Vairoga ielā turpinājuma) būvniecība
Pasūtītājs: Rīgas domes Satiksmes departaments
Projektētājs: SIA „Tiltprojekts”
Projekta realizācijas laiks: 10.2008.- 11.2011.
Adrese: Austrumu maģistrāles krustojums ar Gaujas ielu (esošā satiksmes pārvada Vairoga ielā (tagad – Gustava Zemgala gatves) turpinājums), Rīga

2008.gada 22.septembrī starp Rīgas domes Satiksmes departamentu un Pilnsabiedrību „TLTB” tika noslēgts līgums par Austrumu maģistrāles krustojuma ar Gaujas ielu (esošā satiksmes pārvada Vairoga ielā turpinājuma) būvniecību. PS „TLTB” projekta realizēšanai veica nepieciešamo materiālu un darbaspēku resursu nodrošināšanu. Līguma ietvaros tika veikti sekojošie darbi: būvlaukuma sagatavošanas darbi, urbjpāļu izbūves darbi, balstu un estakāžu betonēšanas darbi, esošās brauktuves paplašināšanas darbi, ceļa izbūves darbi, luksoforu objekta būvniecības darbi, elektromontāžas darbi, lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi. Kopā ir divas estakādes, katra 506m x 11.50m.

Celtniecības darbus bija paredzēts pabeigt 2010. gada oktobrī, bet sakarā ar ekonomiskās situācijas strauju pasliktināšanos un Rīgas pilsētas pašvaldības pieņemto budžetu 2009. un 2010.gadam, tika samazināts iepriekš plānotais līdzekļu daudzums līgumā paredzēto 2009. un 2010.gadā veicamo darbu apmaksai. Piešķirtā finansējuma ietvaros darbi tika veikti līdz 2010.gada jūlijam, tika atsākti 2011.gada aprīlī un pabeigti 2011.gada novembrī.

 Būves tehniskie radītāji:

  • izbūvētās ielas (ceļu  pārvada) kopējais garums:  1128 m;
  • kopējā platība, kurā veikti darbi: 62 206 m2 , tai skaitā: brauktuves  platība 30 301 m2,  ietvju platība  2625 m2, zālāju platība: 15 754 m2, nogāžu nostiprinājums ar zāļu sēju: 370 m2.