Pilsētas kanāla un kanālmalas apstādījumu rekonstrukcija Rīgā
Pasūtītājs: Rīgas domes Vides depatraments
Projektētājs: AS "Ceļuprojekts"
Projekta realizācijas laiks: Pirmā kārta: 05.1999.-03.2000. Otrā kārta: 11.2000.-06.2002.
Adrese:

Rīgas pilsētas kanāla un kanālmalas rekonstrukcijas darbus SIA ''Skonto Būve'' veica divās kārtās. Pirmajā kārtā tika veikta kanāla gultnes padziļināšana līdz diviem metriem un nostiprināti krasti posmā no Daugavas līdz 13. janvāra ielai un no Eksporta ielas līdz Kronvalda bulvārim. Vietās, kur bija saglabājusies vēsturiskā koka rievsienas virsdaļa (kopumā 252 metru garumā), tā tika demontēta un atjaunota no jauna.

Ņemot vērā Rīgas pilsētas kanālu šķērsojošo tiltu nelielos augstumus un kanāla sašaurinājumus, atsevišķās vietās SIA ''Skonto Būve'' iegādājās speciālas iekārtas un uzņēmuma speciālisti veica pārprojektēšanu, lai pielāgotu to veicamo darbu tehnoloģijai. Tādejādi bija iespējams pielietot sevišķi maza izmēra daudzkausu zemessmēlēju, zemessūcēju, velkoņus ar paaugstinātām manevrēšanas spējām un citas iekārtas attīrīšanas un nostiprināšanas darbu veikšanai.
 
Otrajā kārtā tika veikti krastu apzaļumošanas darbi. Kanāls, kurš stiepjas cauri visam pilsētas centram, ieguva jaunu, sakoptu  veidolu, lai priecētu gan Rīgas iedzīvotājus, gan pilsētas viesus.