Starptautiskās Lidostas „Rīga” komercplatību modernizācijas projekts
Pasūtītājs: SIA „Riga Airport Commercial Development”
Projektētājs: SIA Projektēšanas birojs „ARHIS”
Projekta realizācijas laiks: 03.2011. - 12.2011.
Adrese: Lidosta „Rīga” 10/1, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov.

VAS „Starptautiskās lidostas „Rīga”” komerczonu pārbūves vienkāršotās rekonstrukcijas projekts īstenots ar mērķi veikt pārbūvi termināla ēkas 1. un 2. stāva aizrobežas zonā, kopā apmēram 2200 m2 platībā. Šajās zonās izbūvēti lidostām raksturīgie nodokļu brīvie (duty free) veikali ar parfimērijas, kosmētikas, dzērienu, apģērbu un aksesuāru klāstu, kā arī izbūvēta kafejnīca un āra terase.

Veiktās izmaiņas un pārbūves neskāra funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītās inženierkomunikācijas (esošos inženiertīklu stāvvadus, vadu maģistrāles u.c.), savukārt visās izbūvētajās komerczonās tika ierīkotas jaunas inženierkomunikācijas, tādas kā ventilācijas, gaisa dzesēšanas, apkures ūdensvada un kanalizācijas sistēmas.

Izbūvētie risinājumi daļēji skāra ēkas nesošās konstrukcijas bet neietekmēja tās noturību. Tika veikta pārseguma maiņa zem āra terases un kafejnīcas iekštelpu platības, kā arī nomainīta un papildināta esošā fasādes daļa šajā zonā.

Visi darbi tika veikti un organizēti, nepārtraucot un būtiski neietekmējot lidostas ikdienas darbu.