VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” 8.korpusa rekonstrukcija par Medicīnas tehnoloģiju departamenta telpām
Pasūtītājs: VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”
Projektētājs: SIA „Arhitekti Pētersoni I.A.”
Projekta realizācijas laiks: 01.2011. - 09.2011.
Adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002

 2011.gada 25.janvārī tika noslēgts līgums starp VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA „Skonto Būve”, saskaņā ar kuru SIA „Skonto Būve” līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, atbilstoši tehniskajam projektam, būvnormatīviem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem veica Slimnīcas 8.korpusa rekonstrukciju par Medicīnas tehnoloģiju departamenta telpām.

Zemes gabals atrodas teritorijā „Āgenskalns”. Vēsturisko ēku komplekss, kas celts 1910.gadā pēc arhitekta R.Šmēlinga projekta ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Rekonstruējamais slimnīcas 8.korpuss ir viena no ēkām, kura atrodas šajā kompleksā. Stāvu kopējā platība: 807,09m2.

Līguma ietvaros tika veikti demontāžas darbi, jumta siltumizolācijas un seguma ierīkošanas darbi, jumta nesošās konstrukcijas izbūves darbi, pārsegumu betonēšanas darbi, rekonstruēti ēkas stāvi, izbūvētas bēniņu telpas, veikta telpu paplašināšana atbilstoši plānotajai ēkas funkcijai, ir veikti jauno koka logu montāžas darbi, ir pabeigti darbi fasādēm, izbūvētas jaunās kāpnes, izbūvētas iekšējo reģipšu starpsienas, ir veikta inženierkomunikāciju sistēmu ierīkošana.